Váhy (23.9. – 22.10.)

Ľudia v znamení Váh majú radi poriadok a túžia po harmónii. Často majú estetické cítenie a pôsobia ako tolerantné osobnosti. Neradi sa púšťajú do konfliktov a a preto majú sklon ku tvorbe kompromisov.

Váhy