Rak (21.6. – 22.7.)

Rak je veľmi citovo založený. Potrebujú úkryt pre ochranu. Radi snívajú a pohybujú sa medzi ideálom a skutočnosťou. Často sú hanblivý a ťažko sa presadzujú v spoločnosti. Keď cítia nebezpečenstvo ukryjú sa do skrýše.

Rak