Minulé životy

Každý človek más svoju karmu a je ovplyvnení minulými životmi. Minulé životy určujú náš osud. Je to vzor duše, ktorú si prinesieme do nového nového života. Človek sa narodí s čistou dušou a behom života ho ovplyvňuje jeho okolie pre rozvoj vlastnosti a charakteru. To, čo ale vplýva na vývoj osobnosti je karma. Podvedomie obsahuje informácie o minulých život a to ovplyvňuje naše správanie. Osud môžeme ovplyvniť vlastným konaním a správaní. Aj keď karma nás ovplyvňuje, svoj osud môžeme zmeniť.

Minulé životy