Indiánske znamenia

Indiánsky horoskop je veľmi podobný slnečnému horoskopu. Indiáni verili silám, ktoré nevidíme, ale ovplyvňujú naše životy. Indiáni si vážili múdrosť starších, ktorí robili vážne rozhodnutia. Indiánky horoskop na tieto znamenia Sokol, bobor, jeleň, Ďateľ, Losos, medveď, havran, had, sova, hus, vydra a vlk. Indiáni pripisovali znamenia veľkú úlohu. Prirovnávali ľudské vlastnosti k zvieracím. Indiánsky horoskop ovplyvňoval kultúrnu a umeleckú tvorbu indiánov. Indiánsky horoskop je rozdelený na dvanásť znamení. Dátumu narodenia je priradené znamenie indiánskeho horoskopu. Je veľmi podobný slnečnému horoskopu.

Indiánske znamenia