Cigánske znamenia

Staré kultúry ako napríklad Rómovia predpovedali budúcnosť na základe cigánskeho horoskopu. V komunite počúvali Vajdu a cigánske veštice zabezpečovali príjem na prežitie. Cigánsky horoskop vyjadruje povahu ľudí, vplyv prírody na človeka a sily, ktoré tvoria osud človeka. Cigánsky horoskop ma tieto znamenia: Podkova, kalich, kaplnka, dýka, koruna, sviečka, koleso z voza, hviezda, zvon, minca, meč a sekera. Podľa dátumu narodenia priraďoval cigánsky horoskop znamenie.

Cigánske znamenia