Astrológia

Astrológia nám vypovedá na základe polohy nebeských telies náš osud. Predpovedá, čo sa môže stať, čomu by ste sa mali vyvarovať a aké prekážky budete musieť zvládnuť. Aby ste poznali svoju cestu je dôležité odhaliť význam a zmysel astrológie. Astrológiu využívajú veštci na predpoveď budúcnosti. Môžete zmeniť svoj osud poznaním astrológie a ovplyvniť priebeh svojho života. Postavenie planét v dátume narodenia Vám určuje Vašu povahu, vlastnosti a ich pôsobenie určuje Vás osud života. Aj tak si myslím, že osud vďaka poznatkom astrológie môžeme zmeniť podľa nášho úsudku.

Astrológia